Wprowadzenie do ISSEE

ISSEE to założona w 2000 roku całkowicie Brytyjska firma. Od ponad 15 lat działająca zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na arenie międzynarodowej.

ISSEE  zapewnia  najwyższy  poziom usług związanych z bezpieczeństwem, prowadząc szkolenia odnośnie obchodzenia się z materiałami wybuchowymi oraz amunicją, akceptując wymogi biznesowe i operacyjne wspiera ochronę bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji handlowych na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Podstawą ISSEE jest personel. Pozyskany z byłego brytyjskiego Ministerstwa Obrony (specjaliści od broni) Oficerowie wywiadu oraz Oficerowie Policji Metropolitalnej ds. Walki z Terroryzmem.  Nasz wyspecjalizowany personel dysponuje szeroką gamą umiejętności i doświadczeń, obejmujących zarówno działania wojskowe, jak i policyjne w Wielkiej Brytanii i za granicą. Doświadczenie i wzajemne poszanowanie jest kluczowym wymogiem dla osób pracujących na rzecz ISSEE,  wykaz życiorysów może zostać przedstawiony w razie potrzeby.

ISSEE jest tak strukturyzowane, aby zapewniać zarządzanie programami w celu stworzenia zdolności większych realizacji, które bez problemu będą łączyć usługi ISSEE z  wymaganiami klientów.

W ostatnich latach ISSEE działało jako główny wykonawca i zrealizował wiele udanych projektów wspierających duże organizacje, takie jak ONZ i departamenty rządowe. Przedstawiamy się jako “First Choice”- pierwszy wybór wraz z pełnym zakresem oferowanych usług i szczegółowymi danymi co zapewniają nasze usługi.

Kształtowanie

ISSEE jest  światowej klasy firmą, zapewniającą bezpieczeństwo i konsultacje w zakresie materiałów wybuchowych  oraz usługi doradcze świadczone krajowym i zagranicznym  instytucjom rządowym, policji i organizacjom komercyjnym. dostarczamy nasze usługi organizacjom, które szukają akredytowanych, wiarygodnych izaufanych rozwiązań w:  zwalczaniu terroryzmu, poprawie bezpieczeństwa, ochronie iinfrastruktury i bezpiecznym zarządzaniu materiałami wybuchowymi.

– Wprowadzenie do ISSEE
 – Kurs dla Technika Amunicji
 – Kurs planowania awaryjnego na wypadek terroryzmu
 – Kurs podstawy materiałów wybuchowych
 – Pozbywanie się materiałów wybuchowych Poziom 1
 – Improwizowane urządzenia do usuwania materiałów wybuchowych (Technik)

ISSEE jest uznawany na arenie międzynarodowej za projektowanie i realizację projektów mających na celu generowanie i podtrzymywanie zdolności oceny, nauczanie i wspieranie nowo wykwalifikowanych operatorów, a także ciągłym dostarczaniem rozwiązań i zarządzaniem usługami. ISSEE zdobyło zaufanie przez firmy i organizacje na całym świecie poprzez dostarczanie pełnych i kompleksowych usług w różnych zakresach działania.
ISSEE ma  jasną i prostą wizję:  być pierwszym wyborem:

– Pierwszy wybór do tworzenia i zapewniania  obrony i bezpieczeństwa
– Pierwszy wybór do zmniejszania terroryzmu poprzez zapewnianie bezpieczeństwa i szkolenia
– Pierwszy wybór do zarządzania i dysponowania materiałami wybuchowymi
– Pierwszą wizją firmy było stworzenie platformy do prowadzenia praktycznych szkoleń opartych na działaniu zapewnienia bezpieczeństwa podczas oraz po nastąpieniu eksplozji oraz dziedzin pokrewnych, które były wcześniej dostępne tylko w ramach szkolenia wojskowego lub policyjnego.

Po wprowadzeniu świeższego pomysłu na zarządzanie ISSEE udoskonaliło się, oferując teraz wiele rodzajów: zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego, amunicji i materiałów wybuchowych od zarządzania nimi po utylizację oraz doradztwo dla klientów krajowych i zagranicznych. W zakres tego wchodzą również usługi konsultacyjne i serwisy doradcze w zakresie ochrony infrastruktury, zapobiegania wybuchom, łagodzenia skutków wybuchu oraz kontroli po incydentach.

ISSEE zapewnia również bardzo specjalistyczne szkolenie w zakresie materiałów wybuchowych i współpracuje z Dyrektorem ds. Bezpieczeństwa Obrony Zjednoczonego Królestwa aby zapewnić, że nie istnieją żadne problemy z zabezpieczeniami  podczas trwania szkolenia. Od momentu powstania tej firmy, międzynarodowi klienci wojskowi, siły policyjne oraz wiele organizacji pozarządowych, a także organów korporacyjnych, przyjęły usługi i kursy ISSEE jako standard. Posiada bogaty pakiet ponad 30 niezależnych kursów i tysiące przeszkolonych delegatów z ponad 20 krajów.

ISSEE nadal rozwija się jako firma i już dwukrotnie zmieniła siedzibę, dodając to do port folio jako umiejętności i udogodnienia na tym etapie. Przenieśliśmy się z Tidworth z terenu treningowego Brytyjskiego wojska w Salisbury Plain do Chilmark, na którym stacjonowali żołnierze Królewskich Sił Powietrznych. Strefa do szkolenia w zakresie rozbrajania bomb powiększyła się o miejsce do utylizacji materiałów wybuchowych. Teraz znajdujemy się w Heythorp Park niedaleko Oxfordu w sercu Anglii.

Za każdym razem, gdy firma przenosiła się, było to w celu zwiększenia ilości usług i kursów. ISSEE dodało Ośrodek Oceniania Szkoleń i Weryfikacji Wewnętrznej do portfolio w Heythrop Park, gdzie firma może obecnie prowadzić seminaria i konferencje jako udogodnienia i usługi.

disposal

Facilities

Based at the Centre for Homeland Security, ISSEE has...

READ MORE

equipment

News + Media

  A selection of the latest ISSEE news from around...

READ MORE
Translate »